28.04.2017 CUMA

Firma Profili

Ankara Sigma YMM Ltd Şti, YMM Gökhan Güneri ve YMM Cumhur Hakan Özerkliğ tarafından 1995 yılında Ankara 'da kurulmuştur.

Daha fazla bilgi için...

Haber ve Duyurular

2014 Yılında Uygulanacak Harç Tarifeleri ile ilgili 2014-10 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları ile ilgili 2014-09 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

2014 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile ilgili 2014-08 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

2014 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ile ilgili 2014-07 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

2014 Yılında Uygulanacak Uygulanacak Gelir Vergisi Had ve Tutarları ile ilgili 2014-06 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

01.01.2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı ile ilgili 2014-05 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret İle Yeni SGK Prim Tabanı ve Tavanı ile ilgili 2014-04 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

2014 Yılında Vergiden Müstesna Uygulanabilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri ile ilgili 2014-03 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

2014 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ile ilgili 2014-02 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

VUK Hadleri Artışı Hk. Genel Tebliğ ile ilgili 2014-01 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel üketim Vergisinin Belirlenmesine Dair 2013/5595 Sayılı BKK ile ilgili 2013-16 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hk. 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile ilgili 2013-15 nolu Sirkülerimiz Sitemize Eklenmiştir.